Báo cáo sơ kết học kỳ I

PHÒNG GD&ĐT MỘC CHÂU            

TRƯỜNG THCS 15-10

Số: 34 /BC-THCS 15-10

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Mộc Châu, ngày 31 tháng  12 năm 2016

 

BÁO CÁO

Sơ kết học kỳ I và phương hướng nhiệm vụ học kỳ II

năm học 2016-2017

 1. PHÂN MỞ ĐẦU:
 2.     THUẬN LỢI

Trường THCS 15-10 luôn được sự quan tâm giúp đỡ của các cấp Uỷ Đảng và chính quyền địa phương, Ban đại diện cha mẹ học sinh, Phòng Giáo Dục Đào Tạo Mộc Châu. Đặc biệt, tập thể cán bộ CCVC nhà trường luôn đoàn kết nhất trí cao khi thực hiện nội quy cơ quan, Nghị quyết của chi bộ trường, Nghị quyết của hội nghị công chức viên chức. Ban Chi uỷ, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở, Ban giám hiệu trường phối hợp đồng bộ trong hoạt động chung của Nhà trường.

– Nhà trường cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục đào tạo và được ký kết thực hiện trong Hội nghị cán bộ – công chức – viên chức của trường. 100% Công chức – viên chức đều tán thành và cùng thực hiện.

– CSVC được tăng cường, phòng học đủ cho tổ chức dạy học 1 ca.

– Thiết bị dạy học của trường được đã được mua sắm để trang bị cho chương trình dạy học.

 1. KHÓ KHĂN:

Cơ sở vật chất còn thiếu thốn chưa đáp ứng được nhu cầu thiết thực của nhà trường, cụ thể là: Một số phòng đã xuống cấp, chưa có các phòng học chức năng như phòng học ngoại ngữ, phòng âm nhạc, phòng thư viện thiết bị.

Chưa có nhân viên y tế, văn thư, không có giáo viên tin học.

Thiết bị dạy học, tài liệu tự học tự bồi dưỡng đã được cấp phát và nhà trường đã quan tâm mua sắm nhưng chưa đầy đủ.

Tỷ lệ học sinh là học sinh người dân tộc khá cao một số em nhận thức chậm, chưa xác định đúng động cơ thái độ học tập nên cũng phần nào ảnh hưởng tới chất lượng giáo dục của nhà trường

Một số học sinh gia đình ở khá xa trường nên cũng ảnh hưởng tới việc đi lại học tập và tham gia hoạt động học tập của học sinh.

B.KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ HỌC KỲ I:

I.CÔNG TÁC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG:

Trong các cuộc họp Hội đồng sư phạm nhà trường, họp Chi bộ, lãnh đạo nhà trường thường xuyên nhắc nhở cán bộ, giáo viên của trường phải gương mẫu chấp hành tốt nội quy cơ quan; có phẩm chất chính trị đạo đức tốt, lập trường tư tưởng vững vàng; phải luôn tự học tập, trau dồi kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý qua đồng nghiệp, qua sách báo, tài liệu, qua mạng internet.

      Tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị, kết hợp các cuộc vận động và phong trào thi đua của Ngành.

Nhà trường luôn nhắc nhở CB – GV – NV việc thực hiện kế hoạch cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo chỉ thị 05 của Bộ chính trị, mỗi cá nhân phải tự đề ra cho mình một kế hoạch học tập và làm theo trong năm 2016-2017 .Ngay từ đầu năm học Nhà trường đã triển khai việc thực hiện cuộc vận động “Hai không” của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo trong Hội nghị Công chức – viên chức. Nhà trường luôn chú trọng nhắc nhở CB-GV thực hiện tốt qui định của ngành về chuẩn đạo đức nhà giáo gắn liền với khẩu hiệu của ngành “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và thực hiện phong trào thi đua xây dựng “trường học thân thiện, học sinh tích cực” .

Nhà trường xây dựng kế hoạch giáo dục đạo đức lối sống lý tưởng sống cho học sinh.

 1. QUY MÔ SỐ LƯỢNG :

– Năm học 2016 – 2017:

+ Tổng số nhân sự: 25 ( tháng 11 01 đ/c chuyển công tác) còn 24đ/c

+ Cao đẳng : 9,  Đại học: 13, khác : 3

+ Tổ KHTN: 10 đ/c ( 1 đ/c chuyển CT,01 đ/c đang thực hiện nhiệm vụ biệt phái); + Tổ KHXH: 6 đ/c ( 01 đ/c đang thực hiện biệt phái)

+Tổ Chuyên: 6 đ/c ( 01 đ/c nghỉ chế độ)

+ Tổ VP: 3 đ/c.

+ Tổng số lớp: 7 lớp

+ Tổng số học sinh: đầu năm:187; cuối HKI: 186 số học sinh giảm so với đầu năm: 1 ( trong đó: + Khối 6 giảm: 1 HS chuyển trường)

+ Tính đến thời điểm đầu học kỳ II: có 2 HS chuyển trường( khối 6:01; khối 8:01; có 01 HS chuyển đến: khối 7:01)

– Tổng số học sinh đến thời điểm hiện tại: 185 HS trong đó: Khối 6: 44HS; Khối 7: 52HS; Khối 8:54HS; Khối 9: 35 HS.

– Đơn vị xây dựng và thực tốt kế hoạch về: quy mô trường lớp trên cơ sở khảo sát thực tế. Công tác huy động luôn đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Trong thực hiện chú ý đối tượng chính sách, đảm bảo tốt việc ưu tiên, khuyến khích, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống dân cư trên địa bàn.

III. THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN:

 1. Phát triển qui mô số lượng:

– Nhân sự nhà trường 24

– Toàn trường hiện có 14 Phòng ; trong đó 7 phòng học văn hóa; 01 phòng máy tính; 1 phòng thư viện, 1 phòng thiết bị, 01 phòng HĐ và 2 phòng khác

– Cơ sở vật chất ngày được nâng cao về chất lượng như: đầu năm học đã đưa vào sử dụng 8 phòng học được khánh thành và bàn giao ngày 5/9/2016.

 1. Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm:

– Ngay từ đầu năm học nhà trường đã cho các tổ chuyên môn, giáo viên bộ môn xây dựng lại khung phân phối chương trình theo công văn 1037/ SGD&ĐT Sơn La. Các tổ  xây dựng kế hoạch chuyên môn cụ thể cho các hoạt động. Kế hoạch bám sát với kế hoạch nhà trường, đảm bảo tính khả thi. Từng tuần, tháng bám sát chủ điểm, đảm bảo thực hiện đúng chương trình, thời khóa biểu. Bước đầu tiên cho giáo viên nắm bắt lại toàn bộ quy chế chuyên môn. Đưa ra những quy định riêng của chuyên môn từ đó thực hiện.

– Tập trung chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá. Nhà trường chỉ đạo tổ chuyên môn,  dự giờ rút kinh nghiệm, dự giờ xếp loại giáo viên từ 1-2 tiết/giáo viên. Trong học kỳ, Hiệu trưởng và Phó hiệu trưởng  dự giờ kiểm tra hồ sơ, kiểm tra đề kiểm tra định kỳ của  học sinh…đánh giá sát năng lực học tập của học sinh.

– Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động của ngành gắn với các phong trào thi đua, đổi mới giáo dục rèn luyện phẩm chất chính trị đạo đức lối sống của của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh. Từ đó có sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng giáo dục trong nhà trường.

– Thường xuyên triển khai công tác tự bồi dưỡng của giáo viên, cán bộ quản lý; nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý trong nhà trường; chú trọng việc thực hiện kỷ cương nền nếp, nền nếp quản lý dạy học, kiểm tra, đánh giá. Trường tạo điều kiện cho giáo viên tham gia các lớp tập huấn do Sở giáo dục và phòng giáo dục tổ chức cụ thể :Bồi dưỡng thường xuyên: có 100% CB-GV- CNV nhà trường dự bồi dưỡng chính trị hè; 100% giáo viên dự triển khai nhiệm vụ năm học của PGD;

– Kết quả: có 18/20 đồng chí giáo viên đạt kết quả thao giảng từ loại khá trở lên. Hồ sơ, giáo án 14 bộ xếp loại tốt, 4 bộ xếp loại khá. Trong các lần kiểm tra đột xuất và dự giờ đột xuất các giáo viên đều đảm bảo đủ hồ sơ về số lượng, chất lượng. Thực hiện các hoạt động chuyên môn đúng yêu cầu: tham gia tập huấn, sinh hoạt chuyên môn đảm bảo. Các tổ chuyên môn đã tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo kế hoạch. Trong sinh hoạt chuyên môn cụm các tổ thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công. Đã đưa các chủ đề lên trường học kết nối.

 1. Việc chỉ đạo thực hiện kế hoạch giáo dục, chương trình các môn học và giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục

Nhà trường xác định chuyên môn là quan trọng nhất cho nên việc thực hiện kế hoạch phải đảm bảo sát với thực tế của nhà trường. Hàng tháng, hàng tuần kế hoạch đưa ra phải thực hiện đúng tiến độ. Sau mỗi tháng, mỗi tuần đều chỉ ra những tồn tại hạn chế để khắc phục. Các chương trình dạy hàng tháng đều rà soát đảm bảo đúng phân phối chương trình đã xây dựng. Thời khoá biểu thay đổi kịp thời nhằm thực hiện đúng chương trình giảm tải, đồng thời đảm bảo ba chủ đề dạy tự chọn và mỗi tuần có hai tiết tự chọn trong một lớp.

* Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi

Ngoài các hoạt động chuyên môn đã nêu ở trên nhà trường còn luôn quan tâm đến công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, ngay từ đầu năm học nhà trường đã giao nhiệm vụ cho giáo viên bộ môn kết hợp cùng giáo viên chủ nhiệm lựa chọn các môn học cho học sinh đăng ký và tổ chức ôn luyện ngay từ đầu tháng 9/2016 nhà trường đã thành lập đọi tuyển dự thi học sinh giỏi khối 9 với 12 học sinh tham gia ở các môn : Địa lý, Ngữ Văn, Sinh học, Hoá học.. Để nâng cao chất lượng học sinh, nhà trường khuyến khích các giáo viên lựa chọn ở các khối lớp từ lớp 6 đến lớp 9 những em học sinh có năng khiếu ở các bộ môn, để từ đó nắm được số học sinh khá, giỏi thành lập đội tuyển để ôn luyện. Trong năm nhà trường đã giao cho các đồng chí giáo viên Tiếng Anh, Toán, Vật Lý ngay từ đầu năm học thành lập đội tuyển học sinh tham gia dự thi Olympic tiếng Anh, Toán, Vật lý  ở các khối lớp với số lượng 40 học sinh tham gia.

 * Công tác phụ đạo học sinh yếu kém

Ngay từ đầu năm học nhà trường đã chỉ đạo cho CBGV sau khi rà soát và lập danh sách phụ đạo học sinh yếu kém ở tất cả các bộ môn. Từ đó lên kế hoạch phân công cho các giáo viên trực tiếp giảng dạy ở khối lớp nào chịu trách nhiệm phụ đạo ở bộ môn khối lớp đó. Cách thức phụ đạo không phải là dạy lại bài học học sinh vừa học mà củng cố, bổ sung những kiến thức những phần còn yếu của các em, bồi dưỡng cho các em, ở nội dung đó.

 1. Việc triển khai các hoạt động giáo dục Giáo dục hướng nghiệp, giáo dục nghề phổ thông, giáo dục ngoài giờ lên lớp

– Giáo dục hướng nghiệp

Tổ chức có hiệu quả hoạt động giáo dục hướng nghiệp với học sinh lớp 9 (thời lượng 9 tiết/ năm). Định hướng cho học sinh việc chọn môn học nghề phù hợp, từ đó định hướng cho các em sau khi học xong cấp THCS có thể học tiếp THPT hoặc học nghề.

* Thực hiện hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

Trong năm học nhà trường đã thực hiện nghiêm túc bộ phân phối chương trình Hoạt động ngoài giờ lên lớp. Thực hiện các chủ đề qui định 2 hoạt động / tháng theo hướng đổi mới phương pháp giảng dạy HĐNGLL với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Nhà trường đã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể trong nhà trường như Đoàn TN, Đội TN và các đồng chí giáo viên chủ nhiệm là những anh chị phụ trách tổ chức các hoạt động hàng tuần hàng tháng theo đúng quy định và xác định HĐGDNGLL là sự tiếp nối, bổ sung, hỗ trợ hoạt động dạy học trên lớp, là con đường gắn lí thuyết thực tiễn, tạo nên sự thống nhất giữa nhận thức và hành động, góp phần hình thành tình cảm, niềm tin đúng đắn ở học sinh. Có tác dụng tích cực đến học sinh, rèn cho học sinh có khả năng hoạt động độc lập, khả năng giao tiếp, khả năng tự đề xuất và giải quyết vấn đề của bản thân.

Thông qua các buổi hoạt động ngoài giờ lên lớp tạo ra các hoạt động bổ ích, giúp các em học sinh hứng thú yêu thích môn học, thu hút các em đến trường hạn chế hiện tượng học sinh bỏ học. Ngoài ra thông qua các buổi hoạt động NGLL mục đích giáo dục đạo đức lối sống lý tưởng sống cho học sinh.

 1. Việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh

Thực hiện theo đúng yêu cầu về đổi mới phương pháp dạy học. Trong sinh hoạt chuyên môn, dự giờ thao giảng, dự giờ đột xuất, dự giờ thăm lớp đều lấy việc thực hiện đổi mới phương pháp là khâu quan trọng. Các tiết kiểm tra định kỳ, học kỳ đều xây dựng ma trận đề và bám vào chuẩn kiến thức, kỹ năng, đảm bảo đúng mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. Thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra nội bộ về chuyên môn.

– Số HS xếp loại Giỏi (HK+HL) : 17;  Số HS Tiên tiến :71

– Số HS bị kỷ luật:Không  Trong đó, bị đuổi học 1 tuần: Không

– Chất lượng hạnh kiểm, học lực cuối học kì I (xếp loại HK, HL).

Tổng số học sinh

 

KHỐI Số Tổng số Số HS dự HẠNH KIỂM HỌC LỰC
Lớp HS đánh giá, XL TỐT KHÁ TB YẾU GIỎI KHÁ TB YẾU KÉM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
6 2 45 45 32 13 0 0 3 18 19 5 0
7 2 51 51 34 17 0 0 7 17 25 2 0
8 2 55 55 30 21 4 0 4 21 26 4 0
9 1 35 35 18 11 6 0 3 15 17 0 0

Học sinh dân tộc

 

KHỐI Tổng số Số HS dự HẠNH KIỂM HỌC LỰC
HS đánh giá, XL TỐT KHÁ TB YẾU GIỎI KHÁ TB YẾU KÉM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6 17 17 8 9 0 0 0 4 8 5 0
7 20 20 10 10 0 0 0 6 13 1 0
8 22 22 10 12 0 0 0 4 15 3 0
9 10 10 3 5 5 0 0 2 8 0 0

 

   6.Kết quả Phổ cập giáo dục trung học cơ sở tính đến thời điểm tháng 12/2016

Trường THCS 15/10 thuộc địa bàn thị trấn nông trường Mộc Châu, thuận tiện cho việc đi lại tham gia học tập của học sinh, tuy nhiên còn có tiểu khu Chiềng Đi đa số con em dân tộc Mông, Thái nên còn nhiều phụ huynh còn chưa quan tâm sát sao đến việc học tập của con em mình.

Kết quả phổ cập đạt; 95%

 1. 7. Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia

 Nhà trường xây dựng kế hoạch đang từng bước cố gắng thực hiện các tiêu chí và có hướng phấn đấu trong những năm tiếp theo.

Căn cứ Thông tư số: 47/2012/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 12 năm 2012 của Bộ GD&ĐT. Trong năm học 2016-2017 nhà trường đã xây dựng kế hoạch triển khai đến toàn thể cán bộ giáo viên học tập các quy định của Bộ GD&ĐT về xây dựng trường chuẩn quốc gia.

Giao tổ chức cá nhân hoàn thiện từng bước các tiêu chí trường chuẩn quốc gia.

Nhà trường đã tiến hành rà soát các tiêu chí, tiêu chuẩn, thường xuyên cập nhật dữ liệu thông tin

*Tồn tại: Tính đến thời điểm hiện tại cơ sở vật chất của nhà trường còn thiếu các phòng học bộ môn phòng chức năng nhân viên thiết bị chưa được đào tạo đúng bằng cấp; nhân viên y tế, văn thư, giáo viên Tin học chưa có. Diện tích sử dụng của Phòng thư viện chưa đảm bảo cho phòng đọc của học sinh vì vậy một số minh chứng của các tiêu chí này chưa đạt

 1. CÔNG TÁC KHÁC
 2. Áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giảng dạy:

           Cán bộ quản lý và gíao viên đều ứng dụng CNTT trong quản lý và giảng dạy. Kế hoạch nhà trường mỗi giáo viên đều có 1-2 tiết có ứng dụng CNTT trên mỗi học kỳ. Đến cuối học kỳ I đã có tiết giảng dạy bằng bài giảng điện tử.

Nhà trường có website với thcs15-10.

Nhà trường có 1 phòng máy vi tính với: 25 máy kết nối Internet phục vụ cho việc ôn luyện và thi Olympic, và những tiết trải nghiệm sáng tạo tìm hiểu qua mạng của một số bộ môn.

Nhà trường thực hiện phần mềm quản lý nhân sự PMIS, quản lý học sinh SMAS, thuận tiện trong quản lý điểm và quản lý hoạt động dạy và học.

* Tồn tại: Bên cạnh đó vẫn còn những hạn chế cần khắc phục như: việc ứng dụng CNTT trong giảng dạy chưa hiệu quả, một số CB, GV chưa có kế hoạch tự bồi dưỡng kiến thực CNTT. Việc sử dụng thiết bị giảng dạy chưa thường xuyên,  chưa có giáo viên giảng dạy tin học cho học sinh.

 1. Công tác xây dựng cơ sở vật chất

Nhà trường được nhận bàn giao và đưa vào sử dụng 8 phòng học nhà 2 tầng do Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Sơn La tài trợ. Từ đầu năm học nhà trường đã cùng ban đại diện cha mẹ học sinh lên kế hoạch tu sửa cơ sở vật chất đảm bảo cho dạy và học. Cụ thể đã sửa chữa bàn ghếđã xuống cấp,…Sửa trần nhà lớp họcxây dựng tường bao, sửa đường điện, sửa chữa lại công trình vệ sinh học sinh. Ngay từ đầu năm học nhà trường đã  mua sắm thiết bị dạy học cần thiết để phục vụ cho công tác chuyên môn.

 1. Thực hiện thi đua – khen thưởng đúng thực chất, hạn chế bệnh thành tích.

Nhà trường chú trọng công tác thi đua khen thưởng cho học sinh khen thưởng kịp thời và có tác dụng thiết thực động viên phong trào dạy và học từ đó nâng cao chất lượng hai mặt giáo dục như khen thưởng học sinh đạt kết  quả  trong các kỳ  thi cấp trường , cấp huyện. Ngoài ra hàng tháng còn có khen thưởng cho lớp đạt thành tích và đứng đầu trong phong trào thi đua của tháng. Kết quả học kỳ I đã khen thưởng học sinh là 30 giải thi cấp trường cuộc thi Olympic Toán, Tiếng Anh, Vật lý qua Inte rnet..

 1. Hoạt động các đoàn thể, thực hiện CĐ chính sách cho học sinh

Nhà trường thành lập tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên, dưới sự chỉ đạo của BGH, các đoàn thể trong nhà trường thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của đơn vị, các phong trào của ngành, của địa phương.

  Chi bộ, ban giám hiệu kết hợp với công đoàn tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, đẩy mạnh hơn nữa cuộc vận động tiếp tụcHọc tập và làm việc theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thực hiện phong tràohai khôngdo Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động… tạo môi trường học tập thân thiện, cởi mở giữa các thành viên; xây dựng KH giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh.

Tổ chức cho CBGV và học sinh ký kết không vi phạm TTATGT

Công đòan trường luôn chú trọng nhiều đến phong trào giao lưu học hỏi, chăm lo đời sống cán bộ giáo viên…

Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh tuyên truyền: An toàn giao thông, tệ nạn ma túy, sức khỏe sinh sản vị thành niên, giáo dục kỹ năng sống, ý thức bảo vệ môi trường…qua đó nâng cao nhận thức của học sinh. Nhận chăm sóc 13 gia đình diện chính sách ở 3 tiểu khu.

Trong học kỳ I đã lập danh sách cho 6 học sinh  trong diện chính sách được hưởng chế độ Hỗ trợ chi phí học tập; 9 HS được hưởng chế độ miễn giảm học phí;

 1. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG.
 2. Ưu điểm.

          – Hoạt động chuyên môn của Nhà trường luôn được chú trọng, các tổ chuyên môn thực hiện tốt việc dự giờ xếp loại, dự giờ rút kinh nghiệm, kiểm tra đánh giá tay nghề giáo viên. Tất cả giáo viên tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ thông tin trong soạn giảng, 100% cán bộ giáo viên của trường đều biết sử dụng máy vi tính, truy cập internet. Việc bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên được thực hiện thường  xuyên thông qua các buổi Hội thảo và chuyên đề cấp trường.

– Thực hiện tốt việc bồi dưỡng kiến thức cho học sinh yếu, kém và học sinh khá giỏi ở tất cả các khối lớp. Học sinh tham gia đầy đủ các phong trào của các cấp đề ra như:  thi học sinh giỏi cấp huyện, thi giải Toán, Vật lý và Tiếng Anh qua mạng…tuy nhiên kết quả đạt được là chưa cao.

– Chi bộ nhà trường chỉ đạo, điều hành hoạt động của Nhà trường, luôn có kế hoạch bồi dưỡng đảng viên, quần chúng trở thành những cá nhân có phẩm chất chính trị đạo đức và chuyên môn nghiệp vụ tốt, số lượng đảng viên của chi bộ trường tăng lên hàng năm, đến nay đã có 19 đảng viên.

– Chính quyền và đoàn thể nhà trường phối hợp tốt trong việc thực hiện các cuộc vận động của ngành nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

– Việc phối hợp với chính quyền địa phương để thực hiện nhiệm vụ của ngành là tương đối đồng bộ.

– Công tác xã hội hóa giáo dục cũng được Nhà trường quan tâm, kết quả đạt được là rất tốt, như việc vận động quà cho học sinh nghèo, vận động việc ủng hộ quỹ khuyến học theo từng lớp do Ban đại diện cha mẹ học sinh thực hiện hàng tháng, khen thưởng động viên cho những học sinh có ý thức vươn lên trong học tập rèn luyện.

 1. Hạn chế, thiếu sót .

Cơ sở vật chất phục vụ các hoạt động chưa đáp ứng được theo nhu cầu: chưa có các phòng chức năng, chưa có phòng học bộ môn. Bàn ghế học sinh đã xuống cấp.

Ban giám hiệu phụ trách chuyên môn không có vì vậy mọi công việc chỉ đạo của Bộ phận chuyên môn Hiệu trưởng phải kiêm nhiệm.

Năng lực chuyên môn của một vài đồng chí  giáo viên chưa đồng đều, còn hạn chế về chuyên môn nghiệp vụ và kinh nghiệm giảng dạy. Việc đổi mới phương pháp dạy học chưa đạt kết quả như mong muốn. Sinh hoạt chuyên đề của các tổ chuyên môn chất

lượng chưa cao

Còn một số học sinh thiếu động cơ học tập đúng đắn, lười học, ham chơi, gia đình không có điều kiện kinh tế phải đi làm ăn xa nên không quan tâm được việc học của con em…dẫn đến chất lượng còn hạn chế.

C.PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ HỌC KỲ II:

Phát huy kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, thiếu sót ở học kỳ I, trường THCS 15-10 tập trung thực hiện một số công tác trọng tâm học kỳ II năm học 2016-2017 như sau:

 1. Nhiệm vụ trọng tâm:
 2. Tập trung chỉ đạo đổi mới kiểm tra đánh giá, đổi mới phương pháp dạy học, tạo sự chuyển biến cơ bản về tổ chức hoạt động dạy họ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.
 3. Tích cực triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên; quan tâm phát triển đội ngũ giáo viên; nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp trong việc tổ chức, phối hợp giáo dục đạo đức, lý tưởng sống cho học sinh.
 4. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục theo hướng tăng cường thực hiện kế hoạch giáo dục; nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý của đơn vị.
 5. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành gắn với việc đổi mới giáo dục, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh trong trường.
 6. Nhiệm vụ cụ thể:
 7. Kiểm tra, thi và hoàn thành công tác kiểm định chất lượng giáo dục

– Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục.

– Tổ chức dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh

– Tổ chức thực hiện tốt các chuyên đề như: “Ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng các phần mềm trong giảng dạy, phương pháp soạn đề kiểm tra định kỳ, áp dụng chuẩn kiến thức kỹ năng”

– Tổ chức kiểm tra HKII.

– Tổ chức xét tốt nghiệp .

– Tập trung minh chứng XD trường chuẩn quốc gia

 1. Tổ chức cán bộ:

– Thực hiện đánh giá cán bộ quản lý theo chuẩn Hiệu trưởng và Phó hiệu trưởng, đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên.

3.Công tác thanh tra:

– Tiếp tục thực hiện kiểm tra nội bộ theo kế hoạch đề ra đầu năm .

– Tập trung tổ chức kiểm tra HKII đúng qui chế .

 1. Kế hoạch tài chính:

-Nhà trường chủ động thực hiện kế hoạch tài chính được phân bổ theo đúng quy định. Sử dụng quỹ ngoài ngân sách đúng mục đích, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

 1. Công nghệ thông tin:

– Tiếp tục thực hiện ứng dụng CNTT trong quản lý và trong giảng dạy.

 1. Công tác đoàn thể, xã hội hóa:

– Tiếp tục tranh thủ sự hỗ trợ của PHHS để khen thưởng học sinh cuối năm.

 1. Công tác xây dựng cơ bản:

–  Sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất, tăng cường trang thiết bị phục vụ giảng dạy.

 1. Cải cách hành chính, đẩy mạnh phong trào thi đua hai tốt:

– Đẩy mạnh cải cách hành chính Chi bộ, ban giám hiệu kết hợp với công đoàn tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt ” tạo môi trường học tập thân thiện, cởi mở giữa các thành viên; xây dựng văn hóa cộng đồng trong Nhà trường, tạo động lực nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo của nhà trường.

III. Tổ chức thực hiện:

– Quán triệt mục đích, yêu cầu sơ kết công tác học kỳ I, năm học 2016 – 2017 theo tinh thần văn bản chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mộc Châu tới toàn thể cán bộ, viên chức và các bộ phận trong đơn vị; văn bản báo cáo sơ kết học kỳ I được gửi các cơ quan quản lý chủ quản, chính quyền địa phương và được công khai trong toàn thể cán bộ, viên chức, học sinh và phụ huynh học sinh trong nhà trường để:

+ Tăng cường phối hợp sự hỗ trợ giữa gia đình – nhà trường – xã hội để duy trì sĩ số học sinh sau tết.

+ Tiếp tục thực hiện đổi mới công tác quản lý, công tác kiểm tra đánh giá học sinh.

– Báo cáo sơ kết học kỳ I trên cơ sở thực tế hoạt động của các bộ phận và kết quả mọi mặt trong thực hiện công tác giáo dục của đơn vị và được đóng góp của tập thể Hội đồng sư phạm nhà trường, thành văn bản báo cáo kết quả hoạt động chỉ đạo của chi bộ Đảng, của chính quyền và đoàn thể nhà trường;

Nơi nhận:

–          Đảng ủy, UBND Thị Trấn NT;

–          Phòng GD&ĐT;

–          Ban đại diện CMHS trường;

–          Các bộ phận trong nhà trường;

–          Lưu VT

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Trần Đình Tiến